Zoek suggesties in SharePoint 2010

by Marco Rietveld 11. april 2011 12:35

SharePoint Server 2010 en Search Server 2010 Express maken gebruik van een nieuwe zoek feature, zoek suggesties.

Er zijn pre-query suggesties en post-query suggesties. Een pre-query suggestie is een “type-ahead” functie en wordt weergeven in het zoekveld op de zoekpagina. Zodra er in dit veld getyped wordt, zal SharePoint andere queries weergeven waar op gezocht is. Er worden geen suggesties weergegeven welke geen resultaat geven.

image

Een post-query suggestie wordt na een zoekopdracht weergegeven in de rechterbovenhoek van de pagina met zoekresultaten.

image

Belangrijk is dat zoek suggesties gebaseerd zijn op zoekopdrachten die gebruikers uitvoeren en door te klikken op de resultaten. Een  suggestie wordt automatisch toegevoegd nadat er 6 keer binnen een jaar op een resultaat wordt geklikt. Na de installatie van SharePoint worden er dus geen suggesties weergegeven bij een zoekopdracht.

Een mogelijkheid is om handmatig suggesties dmv PowerShell toe te voegen.

Een zoek suggestie toevoegen:

$ssa=Get-SPEnterpriseSearchServiceApplication 
New-SPEnterpriseSearchLanguageResourcePhrase -SearchApplication $ssa -Language en-US -Type QuerySuggestionAlwaysSuggest -Name "SharePoint Server" 
$timer=Get-SPTimerJob|? {$_.Name -eq "Prepare Query Suggestions"} 
$timer.RunNow()

Een lijst weergeven met alle zoek suggesties:

Get-SPEnterpriseSearchQuerySuggestionCandidates -SearchApplication $ssa

Een zoek suggestie kan verwijderd worden met:

Remove-SPEnterpriseSearchLanguageResourcePhrase -SearchApplication $ssa -Language En-Us -Type QuerySuggestionAlwaysSuggest -Identity "SharePoint Server"

Een andere mogelijkheid is het “bulk” toevoegen van suggesties.
Dit kan op 2 manieren, vanuit een SharePoint Term Store of vanuit een CSV file.

Suggesties toevoegen vanuit een Term Store kan met het volgende PowerShell script:

$centraladminurl = 'http://URL:PORT'
 # fill in the name of the search service application
 $searchservicename = "Search Service Application"
 # fill in the name of the termstore
 $termstorename = "Managed Metadata"
 # fill in the name of the group
 $groupname = "GROUP"
 # fill in the name of the termset
 $termsetname = "TERMSET"
 
# Connect with the taxonomy
 $taxonomySite = get-SPSite $centraladminurl
 $taxonomySession = Get-SPTaxonomySession -site $taxonomySite
 $termStore = $taxonomySession.TermStores[$termstorename]
 write-host "Connection made with term store -"$termStore.Name
 
# connect with the search service application
 $ss = Get-SPEnterpriseSearchServiceapplication -Identity $searchservicename
 
# function to add a query suggestion
 function addqs($term)
 {
  New-SPEnterpriseSearchLanguageResourcePhrase -SearchApplication $ss -Language En-Us -Type QuerySuggestionAlwaysSuggest -Name $term.Name -ErrorAction SilentlyContinue
  Write-Host $term.Name
  foreach($nonrootterm in $term.get_Terms())
   {
     addqs($nonrootterm)
   }
 }
 
$termStoreGroup = $termStore.Groups[$groupname]
 $termSet = $termStoreGroup.TermSets[$termsetname]
 
foreach ($term in $termSet.get_Terms())
 {
   addqs($term)
 }
 
# Starting the timer job to prepare the query suggestions
 $job = Get-SPTimerJob "Prepare query suggestions"
 $job | Start-SPTimerJob
 Write-Host "Timer job started"
 
$taxonomySite.Dispose()
 Write-Host "Connection disposed"

Suggesties toevoegen vanuit een CSV file kan met het volgende PowerShell script:

De inhoud van de CSV file moet beginnen met het woord Suggestion
Voorbeeld CSV file:

Suggestion
SharePoint Online
SharePoint Foundation
SharePoint Workspace 2010
SharePoint Services
SharePoint Designer 2010

#Set up default variables
$csvfile="C:\SearchSuggestions.csv"
$ssa = Get-SPEnterpriseSearchServiceapplication -Identity "Search Service Application" 

#Create Lists from each item in CSV file
$csvData = Import-Csv $csvfile
foreach ($line in $csvData)
{
  New-SPEnterpriseSearchLanguageResourcePhrase -SearchApplication $ssa -Language en-US -Type QuerySuggestionAlwaysSuggest -Name $line.Suggestion
} 

$timerJob = Get-SPTimerJob "Prepare query suggestions"
$timerJob.RunNow()

Tags: | |

Indicatie licentiekosten SharePoint 2010

by Marco Rietveld 25. oktober 2010 14:01

De SharePoint licentiestructuur kan soms ingewikkeld zijn. Welke licentie is er nodig voor een bepaalde omgeving en wat zijn hiervan de kosten?. Omdat de licentiekosten van SharePoint 2010 afhankelijk zijn van een aantal factoren zoals het type van de organisatie, licentievorm is het raadzaam de volgende voorbeelden als richtlijn te gebruiken.

Licentie overzicht SharePoint 2010

Voor de volledige versie van SharePoint 2010 zijn er 2 licentie modellen

 • Server en CAL licenties voor interne gebruikers
  Iedere server in de SharePoint Farm waar SharePoint 2010 op geinstalleerd wordt heeft een server licentie nodig. Alle gebruikers hebben een Client Access License (CAL) nodig. Er is een standard CAL en een enterprise CAL. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van enterprise features heeft een gebruiker een standard en een enterprise CAL nodig. Zie hier het verschil tussen standard en enterprise

 • Internet Sites Server licentie voor externe gebruikers
  Iedere server in de SharePoint Farm waar SharePoint 2010 op geinstalleerd wordt heeft een server licentie nodig. CALs zijn niet nodig wanneer de content alleen beschikbaar is voor externe gebruikers. Zoals er een verschil is tussen een standard en enterprise CAL is er voor de Internet Server Licentie ook een standard en enterprise versie. Zo kan de Internet Sites Standaard licentie alleen worden gebruikt voor het hosten van een single site voor een single domain en subdomains.

FAST Search
FAST Search voor SharePoint is een aparte licentie. Om gebruik te kunnen maken van extra enterprise search functionaliteit is een FAST Search server licentie en SharePoint 2010 Enterprise CAL's nodig.
Bij het beschikbaar stellen van FAST Search voor extranet gebruikers is een SharePoint Server 2010 for Internet Sites Enterprise licentie nodig.

Extra functies tov SharePoint Enterprise Search:

 • Thumbnails en previews (bij gebruik van Office Web Apps 2010)
 • Contextuele zoekresultaten (gebruiker of doel groep gericht)
 • Visual best bets
 • Sorteren op elk managed property

Indicatie

Het onderstaande overzicht geeft een indicatie van de licentie prijzen. De prijzen zijn zonder Software Assurance en zijn afkomstig van de Microsoft License Advisor. Naast de licentie kosten van SharePoint zijn er ook nog andere licentie kosten zoals Microsoft Windows Server en Microsoft SQL.

Licentie Prijs
SharePoint 2010 Server ~ € 5169,00
SharePoint 2010 Standard CAL ~ € 99,00
SharePoint 2010 Enterprise CAL ~ € 88,00
SharePoint 2010 Internet Sites Standaard ~ € 12.373,00
SharePoint 2010 Internet Sites Enterprise ~ € 43.427,00
Fast Search Server voor SharePoint 2010 ~ € 23.200,00

Voorbeeld

Kleine SharePoint Farm, Standard Licentie, Alleen Intern gebruik

3 Server Farm (2 SharePoint WFE-Applicatie servers, 1 SQL Server)
1500 Gebruikers

Licentie kosten:

SharePoint 2010 Server 2 x 5169,00 10.338,00
SharePoint 2010 Standard CAL 1500 x 99,00 148.500,00
  Totaal 158.838,00

Dit zijn de kosten voor SharePoint 2010 zonder licentie kosten voor Microsoft Windows Server en Microsoft SQL.


SharePoint 2010 voor een publieke internet site

3 Server Farm (2 SharePoint WFE-Applicatie servers, 1 SQL Server)

SharePoint 2010 Internet Sites Standaard 2 x 12.373,00 24.746,00
  Totaal 24.746,00

Dit zijn de kosten voor SharePoint 2010 zonder licentie kosten voor Microsoft Windows Server en Microsoft SQL.


Kleine SharePoint Farm, Intern gebruik, FAST Search

4 Server Farm (2 SharePoint WFE-Applicatie servers, 1 Fast Search server, 1 SQL Server)
1000 Gebruikers

Licentie kosten:

SharePoint 2010 Server 2 x 5169,00 10.338,00
Fast Search Server 1x 23.200,00 23.200,00
SharePoint 2010 Standard CAL 1000 x 99,00 99.000,00
SharePoint 2010 Enterprise CAL 1000 x 88,00 88.000,00
  Totaal 220.538,00

Dit zijn de kosten voor SharePoint 2010 zonder licentie kosten voor Microsoft Windows Server en Microsoft SQL.

Voor een totaal overzicht van alle kosten heeft Bamboo Solutions een online Licentie Calculator

Tags: | |

WCF service fout bij uitvoeren PowerShell commands FAST Search Server

by Marco Rietveld 18. oktober 2010 22:11

Het uitvoeren van een PowerShell command op een Fast Search for SharePoint server gaf de volgende foutmelding:

”Failed to communicate with the WCF service”

Om PowerShell commands te kunnen uitvoeren moet het account waarmee je bent ingelogd op de server lid zijn van de groep FASTSearchAdministrators. Dit is een lokale groep op de Fast Search server.

Tags: | |

Disclaimer
The opinions expressed herein are my own personal opinions and do not represent my employer's view in anyway.

© Copyright 2021 SharePoint Geek