SharePoint 2010 Content Database Upgrade - Niet alle sites geupgrade

by Marco Rietveld 21. februari 2011 20:41

Na de migratie van een content database was de status van de database:

Database is up to date, but some sites are not completely upgraded

De status van een database is te vinden in Central Administration, http://<CA url>/_admin/DatabaseStatus.aspx

image

Het is niet mogelijk om de upgrade van de resterende sites binnen een content database uit te voeren via psconfig -cmd upgrade -inplace v2v/b2b.

Een upgrade van de resterende sites moet via Powershell.
Om de upgrade te starten is het ID van de content database nodig.

Get-SPContentDatabase -identity ‘Content Database’ 

image

Start de upgrade van de resterende sites met:

upgrade-spcontentdatabase –id d6fccf1b-b329-454e-a73b-16491b8b7fc7

image

Controleer de status via Central Administration, http://<CA url>/_admin/DatabaseStatus.aspx

image

Tags: |

Maak een SharePoint 2010 Theme met PowerPoint 2010

by Marco Rietveld 8. februari 2011 14:19

Een makkelijke manier om kleuren en fonts aan te passen in SharePoint 2010 zonder het aanpassen van CSS styles is via Site-instellingen –> Websitethema

image

Thema’s worden opgeslagen in een library, http://<SharePointURL/_catalogs/theme/Forms/AllItems.aspx

Een mogelijkheid om een nieuw Thema te maken is via PowerPoint 2010

 1. Open PowerPoint 2010, klik op de Design Tab, Klik op Colors en selecteer Create New Theme Colors
  Wijzig de kleuren en klik op Save

  imageimage

 2. Klik op Fonts en selecteer Create New Theme Fonts. Wijzig het Font en klik op Save

  image
          image


 3.   Klik Save Current Theme

  image

 4. Open http://<SharePointURL/_catalogs/theme/Forms/AllItems.aspx en klik op Nieuw item toevoegen.
  Browse naar het opgeslagen thmx bestand en klik op OK 

  imageimage
 5. Ga terug naar Site-instellingen –> Websitethema en selecteer het nieuwe thema.

Tags: | | |

December Cumulative updates voor SharePoint 2010 en 2007 beschikbaar

by Marco Rietveld 5. januari 2011 10:30

De cumulative updates van December 2010 voor SharePoint 2007, WSS 3.0, SharePoint Foundation en SharePoint 2010 zijn beschikbaar.

Voor het installeren van de cumulative updates voor SharePoint 2007 en WSS 3.0 is ServicePack 2 verplicht.

De Cumulative updates kunnen hier gedownload worden:

Voor SharePoint 2010 server is het voldoende om de SharePoint Server 2010 CU te installeren, deze bevat ook de SharePoint Foundation 2010 CU.

Na de installatie, start de SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard. Dit moet worden uitgevoerd op iedere SharePoint server in de SharePoint Farm.

De Microsoft KB Artikelen:

 • KB 2458606 - WSS 3.0
 • KB 2458605 - MOSS 2007
 • KB 2459125 - SharePoint Foundation 2010
 • KB 2459257 - SharePoint Server 2010
 • KB 2459258 - SharePoint Server 2010 with Project Server

Test de updates altijd eerst in een testomgeving voordat deze op een productieomgeving worden geïnstalleerd.

Tags: | | | |

PowerShell Remoting voor SharePoint 2010

by Marco Rietveld 2. december 2010 10:51

Een mogelijkheid met PowerShell en SharePoint 2010 is remote management. Dit betekend dat het mogelijk is om via PowerShell een SharePoint 2010 server remote te beheren zonder eerst een remote desktop verbinding met de server op te zetten. Om dit te kunnen doen zijn er een aantal zaken die eerst geconfigureerd moeten worden.

SharePoint Server

Remoting
Om te beginnen moet “remoting” worden aangezet op de server.
Windows PowerShell Remoting wordt ingeschakeld door de volgende cmdlet in PowerShell

Enable-PSRemoting

image

Test of remoting werkt op de server zelf:

Enter-PSSession –ComputerName localhost

image

Geheugen limiet voor remote shell
Standaard wordt er aan een remote shell 150MB geheugen toegewezen. Dit kan een probleem zijn bij commando’s die veel geheugen nodig hebben en daardoor fout gaan.
Met het volgende cmdlet wordt deze limiet verhoogd naar 1000MB

Set-Item WSMan:\localhost\Shell\MaxMemoryPerShellMB 1000

image

CredSSP-ondersteuning
Om geen problemen te krijgen met “double hop” authenticatie wordt CredSSP ingeschakeld.

Enable-WSmanCredSSP -Role Server

image

 

Client
Voer de volgende stappen uit op de computer welke gebruikt wordt voor SharePoint remote powershell

start gpedit.msc

Navigeer naar: 
Local Computer Policy--> Computer Configuration--> Administrative Templates--> System--> Credentials Delegation

image

Allow Delegation Fresh Credentials
Voeg de SPN van de SharePoint server toe in het volgende formaat WSMAN/computer.domain

Allow Delegating Fresh Credentials with NTLM-only Server Authentication
Voeg de SPN van de SharePoint server toe in het volgende formaat WSMAN/computer.domain

image

Windows PowerShell Remoting wordt ingeschakeld door de volgende cmdlet in PowerShell

Enable-PSRemoting

image

CredSSP-ondersteuning
Om geen problemen te krijgen met “double hop” authenticatie

Enable-WSManCredSSP -Role Client –DelegateComputer “Servernaam”

image

Heeft de user waarmee je bent ingelogd de juiste rechten op de SharePoint server dan is het mogelijk om verbinding te maken met de SharePoint server.

Enter-PSSession –ComputerName “Servernaam”

image

Heeft de user waarmee je bent ingelogd niet de juiste rechten op de SharePoint server dan is het mogelijk om een verbinding te maken met een ander account

image

Verbinding maken met een ander Account.

Maak een password bestand
Het password wat gebruikt wordt voor dit account wordt encrypt opgeslagen in een tekst bestand

Read-Host -AsSecureString | ConvertFrom-SecureString | out-file C:\shp_pws.txt

type hierna het password van het account dat je gebruikt om in te loggen op server gevolgd door een enter.

image

Maak de volgende variabelen:

$pwd = Get-Content C:\shp_pws.txt | ConvertTo-SecureString
$crd = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "domain\account",$pwd
$session = New-PSSession -computername "Servernaam" -Authentication CredSSP -Credential $crd

image 

Maak verbinding met de server.

Enter-PSSession $session

image

Laad de SharePoint cmdlets

Add-PSSnapin Microsoft.SharePoint.Powershell

image

Powershell script

Bovenstaand kan ook via een powershell script, het eerder aangemaakte password bestand kan hiervoor worden gebruikt.

Kopieer het volgende in een tekst bestand en sla het op als remote_server.ps1

$pwd = Get-Content C:\shp_pws.txt | ConvertTo-SecureString
$crd = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "domain\account",$pwd
$session = New-PSSession -computername "Servernaam" -Authentication CredSSP -Credential $crd
Enter-PSSession $session
Invoke-Command -Session $session -ScriptBlock{Add-PsSnapin Microsoft.SharePoint.PowerShell}

Om een verbinding te maken naar de sharepoint server, maak een shortcut aan met het volgende:

powershell.exe -noexit C:\remote_server.ps1

Tags: | |

Oktober Cumulative updates voor SharePoint 2010 weer beschikbaar

by Marco Rietveld 23. november 2010 21:29

De cumulative update voor SharePoint 2010 is weer beschikbaar.

Downloads:

 • KB 2394320 - SharePoint Server 2010
 • KB 2394322 - SharePoint Server 2010 inc Project Server

Tags: |

SharePoint 2010 Oktober CU niet installeren!

by Marco Rietveld 8. november 2010 21:20

De SharePoint 2010 cumulative update van oktober schijnt niet helemaal goed te zijn.
De volgende updates kunnen problemen geven:

 • KB 2394320 - SharePoint Server 2010
 • KB 2394322 - SharePoint Server 2010 inc Project Server

De updates zijn verwijderd en zijn weer beschikbaar zodra de problemen zijn opgelost.

De update al geïnstalleerd?
Zie deze post van het Microsoft SharePoint Team

Tags: |

Oktober Cumulative updates voor SharePoint 2010 en 2007 beschikbaar

by Marco Rietveld 1. november 2010 20:07

De cumulative updates van Oktober voor SharePoint 2007, WSS 3.0, SharePoint Foundation en SharePoint 2010 zijn beschikbaar.

Voor het installeren van de cumulative updates voor SharePoint 2007 en WSS 3.0 is ServicePack 2 verplicht.

De Cumulative updates kunnen hier gedownload worden:

 • KB 2412268 - WSS 3.0
 • KB 2412267 - MOSS 2007
 • KB 2394323 - SharePoint Foundation 2010
 • KB 2394320 - SharePoint Server 2010
 • KB 2394322 - SharePoint Server 2010 inc Project Server

Voor SharePoint 2010 server is het voldoende om de SharePoint Server 2010 CU te installeren, deze bevat ook de SharePoint Foundation 2010 update.

Na de installatie, start de SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard. Dit moet worden uitgevoerd op iedere SharePoint server in de SharePoint Farm.

Tags: | |

Indicatie licentiekosten SharePoint 2010

by Marco Rietveld 25. oktober 2010 14:01

De SharePoint licentiestructuur kan soms ingewikkeld zijn. Welke licentie is er nodig voor een bepaalde omgeving en wat zijn hiervan de kosten?. Omdat de licentiekosten van SharePoint 2010 afhankelijk zijn van een aantal factoren zoals het type van de organisatie, licentievorm is het raadzaam de volgende voorbeelden als richtlijn te gebruiken.

Licentie overzicht SharePoint 2010

Voor de volledige versie van SharePoint 2010 zijn er 2 licentie modellen

 • Server en CAL licenties voor interne gebruikers
  Iedere server in de SharePoint Farm waar SharePoint 2010 op geinstalleerd wordt heeft een server licentie nodig. Alle gebruikers hebben een Client Access License (CAL) nodig. Er is een standard CAL en een enterprise CAL. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van enterprise features heeft een gebruiker een standard en een enterprise CAL nodig. Zie hier het verschil tussen standard en enterprise

 • Internet Sites Server licentie voor externe gebruikers
  Iedere server in de SharePoint Farm waar SharePoint 2010 op geinstalleerd wordt heeft een server licentie nodig. CALs zijn niet nodig wanneer de content alleen beschikbaar is voor externe gebruikers. Zoals er een verschil is tussen een standard en enterprise CAL is er voor de Internet Server Licentie ook een standard en enterprise versie. Zo kan de Internet Sites Standaard licentie alleen worden gebruikt voor het hosten van een single site voor een single domain en subdomains.

FAST Search
FAST Search voor SharePoint is een aparte licentie. Om gebruik te kunnen maken van extra enterprise search functionaliteit is een FAST Search server licentie en SharePoint 2010 Enterprise CAL's nodig.
Bij het beschikbaar stellen van FAST Search voor extranet gebruikers is een SharePoint Server 2010 for Internet Sites Enterprise licentie nodig.

Extra functies tov SharePoint Enterprise Search:

 • Thumbnails en previews (bij gebruik van Office Web Apps 2010)
 • Contextuele zoekresultaten (gebruiker of doel groep gericht)
 • Visual best bets
 • Sorteren op elk managed property

Indicatie

Het onderstaande overzicht geeft een indicatie van de licentie prijzen. De prijzen zijn zonder Software Assurance en zijn afkomstig van de Microsoft License Advisor. Naast de licentie kosten van SharePoint zijn er ook nog andere licentie kosten zoals Microsoft Windows Server en Microsoft SQL.

Licentie Prijs
SharePoint 2010 Server ~ € 5169,00
SharePoint 2010 Standard CAL ~ € 99,00
SharePoint 2010 Enterprise CAL ~ € 88,00
SharePoint 2010 Internet Sites Standaard ~ € 12.373,00
SharePoint 2010 Internet Sites Enterprise ~ € 43.427,00
Fast Search Server voor SharePoint 2010 ~ € 23.200,00

Voorbeeld

Kleine SharePoint Farm, Standard Licentie, Alleen Intern gebruik

3 Server Farm (2 SharePoint WFE-Applicatie servers, 1 SQL Server)
1500 Gebruikers

Licentie kosten:

SharePoint 2010 Server 2 x 5169,00 10.338,00
SharePoint 2010 Standard CAL 1500 x 99,00 148.500,00
  Totaal 158.838,00

Dit zijn de kosten voor SharePoint 2010 zonder licentie kosten voor Microsoft Windows Server en Microsoft SQL.


SharePoint 2010 voor een publieke internet site

3 Server Farm (2 SharePoint WFE-Applicatie servers, 1 SQL Server)

SharePoint 2010 Internet Sites Standaard 2 x 12.373,00 24.746,00
  Totaal 24.746,00

Dit zijn de kosten voor SharePoint 2010 zonder licentie kosten voor Microsoft Windows Server en Microsoft SQL.


Kleine SharePoint Farm, Intern gebruik, FAST Search

4 Server Farm (2 SharePoint WFE-Applicatie servers, 1 Fast Search server, 1 SQL Server)
1000 Gebruikers

Licentie kosten:

SharePoint 2010 Server 2 x 5169,00 10.338,00
Fast Search Server 1x 23.200,00 23.200,00
SharePoint 2010 Standard CAL 1000 x 99,00 99.000,00
SharePoint 2010 Enterprise CAL 1000 x 88,00 88.000,00
  Totaal 220.538,00

Dit zijn de kosten voor SharePoint 2010 zonder licentie kosten voor Microsoft Windows Server en Microsoft SQL.

Voor een totaal overzicht van alle kosten heeft Bamboo Solutions een online Licentie Calculator

Tags: | |

WCF service fout bij uitvoeren PowerShell commands FAST Search Server

by Marco Rietveld 18. oktober 2010 22:11

Het uitvoeren van een PowerShell command op een Fast Search for SharePoint server gaf de volgende foutmelding:

”Failed to communicate with the WCF service”

Om PowerShell commands te kunnen uitvoeren moet het account waarmee je bent ingelogd op de server lid zijn van de groep FASTSearchAdministrators. Dit is een lokale groep op de Fast Search server.

Tags: | |

Augustus Cumulative updates voor SharePoint 2010 en 2007 beschikbaar

by Marco Rietveld 2. september 2010 19:51

De cumulative updates van Augustus voor SharePoint 2007, WSS 3.0, SharePoint Foundation en SharePoint 2010 zijn beschikbaar.

Voor het installeren van de cumulative updates voor SharePoint 2007 en WSS 3.0 is ServicePack 2 verplicht.

De CU updates kunnen hier gedownload worden:

 • Download WSS 3.0 CU Augustus 2010
 • Download MOSS 2007 CU Augustus 2010
 • Download SharePoint Foundation 2010 CU August 2010
 • Download SharePoint Server 2010 CU August 2010
 • Download SharePoint Server 2010 met Project Server 2010 CU August 2010

 • De Microsoft KB Artikelen:

 • KB 2276474 - WSS 3.0
 • KB 2276472 - SharePoint 2007
 • KB 2352346 - SharePoint Foundation 2010
 • KB 2352342 - SharePoint Server 2010
 • KB 2352345 - SharePoint Server 2010 met Project Server
 •  

  Na de installatie, start de SharePoint Products and Technologies Configuration Wizard. Dit moet worden uitgevoerd op iedere SharePoint server in de SharePoint Farm.

  Tags: | | | |

  Disclaimer
  The opinions expressed herein are my own personal opinions and do not represent my employer's view in anyway.

  © Copyright 2021 SharePoint Geek